Var kan jag slänga brännbara sopor i Birsta?

Vi har självklart flera papperskorgar i galleriagångarna, men ingen sopstation för större mängd sopor. Vid ICA Maxi på Östra Birsta finns en station för källsortering.

PushaTwitterFacebookDigg